Bloom Coffee Roastery – thương hiệu tuyển chọn và rang cà phê tại Hà Nội

Bloom Coffee Roastery là thương hiệu tuyển chọn và rang cà phê tại Hà Nội do anh Phạm Tuấn Anh – một người chơi cà phê thành lập. Xuất phát từ nhu cầu mong muốn uống cà phê sạch với độ rang vừa phải không bị cháy khét, không ngâm tẩm hóa chất, anh Phạm … Đọc tiếp Bloom Coffee Roastery – thương hiệu tuyển chọn và rang cà phê tại Hà Nội