S-Hunter: Nền tảng đánh giá các thương hiệu dựa trên tiêu chí Phát triển Bền Vững

Từ thế kỷ 18 đến nay, thế giới chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình công nghiệp: hàng hóa được sản xuất nhiều hơn, giá thành rẻ hơn, đời sống kinh tế của người dân được cải thiện nhiều hơn, thế nhưng hậu quả để lại cho thế giới của chúng ta đó là sự … Đọc tiếp S-Hunter: Nền tảng đánh giá các thương hiệu dựa trên tiêu chí Phát triển Bền Vững