KHỦNG KHOẢNG NĂNG LƯỢNG
Posted by

KHỦNG KHOẢNG NĂNG LƯỢNG

Tác giả: Ivan Illich Chương 1 cuốn “Năng lượng và Công bằng”, được Le Monde xuất bản lần thứ nhất vào đầu năm 1973. — Hiện ngày càng có nhiều người chạy theo mốt cho rằng đang có một cuộc khủng hoảng năng lượng. Cụm từ hoa mỹ này che dấu một sự mâu thuẫn và tấn […]